Suvarnabhumi – Avataruri / Suvarnabhumi – Avatars. Poezii / Poems
20 Lei

Solicita voucher

EN

Suvarnabhumi – Avataruri / Suvarnabhumi – Avatars. Poezii / Poems

Autor:     Lucia Sav

Editie 2015
167 pagini
Editura: ePublishers
ISBN: 978-606-700-686-5
FOREWORD by Mr. Glen Chatelier, Director of The Office of International Affairs, Aassumption University, Thailand: Mrs. Lucia Sav’s “Suvarnabhumi – Avatars” reflects kaleidoscopic imagination inspired by an exotic country – Thailand. Like all good literature the poems encapsulate temporality and spatiality. Mrs. Lucia Sav’s poetic imagination is fuelled by the everyday unusual imagery of Thailand’s golden stupas, of temples, of radiant sun, the vibrancy of life and the pristine vestiges of nature. All, it seems, dwell in permanence or, on the other hand, timelessness of wonder, fascination and absorption. The poems represent spatiality through the gripping metaphor of a journey encompassing Thailand. The journey itself is colored by the images of Thai life and culture, at a very physical level. The physical effects gradually yield to the level of profounder imagination invested in a solitary and morose poet. The poet’s reality is reflected through symbolic words, even as these words themselves become reflective of a deepening reality. Domnul Glen Chatelier, directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale de la Universitatea Assumption din Tailanda ne spune în Cuvântul Înainte al cărţii: Volumul „Suvarnabhumi – avataruri” al doamnei Lucia Sav reflectă o imaginaţie caleidoscopică, inspirată de o ţară exotică – Thailanda. Precum toată literatura bună, poemele încorporează spaţialitatea şi temporalitatea. Imaginaţia poetică a doamnei Lucia Sav se alimentează din imaginile cotidiene, insolite, ale stupelor aurii din Thailanda, ale templelor, ale soarelui strălucitor, ale freamătului vieţii şi ale străvechilor vestigii ale naturii. Totul, se pare, sălăşluieşte în perenitate sau, pe de altă parte, în caracterul nepieritor al înminunării, fascinaţiei şi contemplaţiei. Poemele redau spaţialitatea prin metafora captivantă a unei călătorii prin Thailanda. Călătoria însăşi capătă culoare prin imaginile vieţii şi culturii thailandeze, într-un plan concret. Efectele concrete fac loc, treptat, planului imaginaţiei mai profunde, întruchipată de un poet solitar şi ursuz. Realitatea poetului se reflectă prin cuvinte simbolice, întocmai cum înseşi aceste cuvinte ajung să reflecte o realitate mai adâncă.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
0722 486 361
ibooksquare@ibooksquare.ro
Sos. Colentina, nr. 21, sector 2, Bucuresti, Romania
Procesare