Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 12 - 13 din 100