Anterior Urmator
Întâia poruncă. Psalmi necanonici. Versuri
pag. 18 - 19 din 100