Compoziții și prelucrări corale pentru cor mixt și voci egale. Volumul X
0 Lei

Solicita voucher

RO

Compoziții și prelucrări corale pentru cor mixt și voci egale. Volumul X

Autor:     Preot Prof. Univ. Dr. Marin Velea

Editie 2020
1 volume
433 pagini
Editura: WWW.CORESI.NET
ISBN: 979-0-9009922-1-5
Lucrarea de faţă probează preocupările subsemnatului privind creaţia corală laică şi religioasă, atât ca dirijor la diferite formaţii corale laice, cât şi ca dirijor la cele patru coruri ale bisericilor din Capitală, unde am avut prilejul să cunosc în detaliu creaţiile compozitorilor români din diferite timpuri şi locuri ale ţării şi cântecele Bisericii noastre Ortodoxe. Noutatea acestei lucrări constă în faptul că am compus şi prelucrat, pentru cor mixt şi pentru cor la două şi trei voci egale, melodiile culese şi publicate de reputaţi folclorişti. Pe mulți dintre aceștia i-am cunoscut personal, iar pe alţii i-am cunoscut analizându-le operele. Între aceştia menţionez pe Constantin Brăiloiu; George Breazul; Emilia Comişel; Gheorghe Ciobanu; D. D. Stancu; Ludovic Paceag; Gheorghe Dumitrescu Bistriţa; Alexandru Voevidca; Gheorghe Fira; Alexie Buzera; Marin Brânaru; Radu Antofie şi alţii. Lucrarea cuprinde colinde laice, colinde religioase, cântece de leagăn și cântece populare. La sfârșit se redau fotografiile celor mai de seamă ostenitori ai folclorului românesc. Sperăm ca lucrarea să fie cercetată cu mai mare aplecare şi interes față de minunatele melodii ale poporului român de pretutindeni. Sperăm de asemenea ca, prin publicarea acestei lucrări, profesorii de muzică, precum și dirijorii de coruri din învăţământul secundar şi universitar să se aplece serios şi cu mai multă pasiune asupra acestor melodii îmbrăcate în haina armonică tradiţională, să le folosească cu discipolii lor, îndeplinind în acest fel dorinţa caldă şi dătătoare de speranţă a genialului Enescu, care spunea: „Folclorul nostru nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai savant decât toată muzica aşa-zis savantă, și asta într-un fel cu totul inconştient; e mai melodic decât orice melodie, dar asta fără să vrea; e duios, ironic, trist, vesel şi grav... Avem un folclor admirabil, dar cine vrea să se atingă de el trebuie s-o facă cu multă băgare de seamă, ca nu cumva să-i scoată parfumul particular prin înăbușirea în convenționale formule de dezvoltare simfonică.” / Pr. Prof. Univ. Dr. Marin Velea / Bucureşti 20 dec. 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
0722 486 361
ibooksquare@ibooksquare.ro
Sos. Colentina, nr. 21, sector 2, Bucuresti, Romania
Procesare