LUMINA SI INTUNERIC VOL.3
20 Lei

Solicita voucher

RO

LUMINA SI INTUNERIC VOL.3


Editie 2020
3 volume
100 pagini
Editura: LUCVAL&KEN
ISBN: 978-606-9080-53-5
Prefaţă În volumul de versuri Lumina şi întunericul întâlnim actul creaţiei ce presupune imaginaţie, inspiraţie, profundă trăire, starea de spirit a eului liric omniprezent, povestea nespusă a sufl etului, unde emoţia trece dincolo de cerneala neagră a cuvântului, iar Vali Paraschivoiu foloseşte cuvântul ca pe o jucărie simplă cu care se joacă şi recrează lumea ei, iubirea in diverse ipostaze, cu lumină şi întuneric. Cu toate că expune stări prin cuvinte de mult ieşite din uz, autoarea lasă emoţiile să înfl orească, trecându-şi sufl etul prin mai multe anotimpuri, ca prin mai multe vieţi. Ea nu se ascunde în spatele literelor, pune punctul pe „I“, versurile fi ind de cele mai multe ori explicite, expansive, deschizându-şi inima, prea plină de sensibilitate, în faţa interlocutorului. „De-acum eu nu mai sunt legată/Şi liberă pot ca să zbor... Iar viaţa-mi este protejată.../De aura iubirii, până mor...!“ Adeseori, versurile au un caracter declarativ şi relevă dorinţa de a fi înţeleasă, de a fi percepută exact cum este ea, cu toată transparenţa unui caracter integru, nepătat de meschinării. „Din calea falsităţii mă ascund/Iar cu minciuna nu m-alint“, „Ca doi cărbuni sunt ochii mei/Trupul pare o fl acără nestinsă... Mă scald în şivoaie de ploi.../Dar fl acăra rămâne tot aprinsă“ Din dorinţa unui confort lăuntric, pe care nu-l regăseşte, Vali încearcă să se proiecteze în afara ei, caută salvarea în braţele iubirii, astfel încât cenuşiul cotidian în care se simte încătuşată, să fi e înlăturat de un cataclism care să-i cureţe neîmplinirile. „Iubire, doar tu îmi dai căldura/De care inima are nevoie.../ Şi cu dulceaţă îmi săruţi gura,/Iar sufl etul mi-l mângâie...!“ Dragostea apare ca un sentiment dorit, dar neîmpărtăşit, în ipostaze care generează zbuciumul determinat de aşteptarea partenerului, când sufl etul trăieşte teama pentru pierderea lui. 4 Vali Paraschivoiu Iubirea este salvarea pe care o zăreşte, o respiră şi o inspiră la fi ecare pas şi, cu fi ecare emoţie pe care o pune în vers, dovedeşte că arborele poeziei are lăstari, iar Vali, ca autoare, este vie. „Spune-mi unde te-ai rătăcit,/Dulce sărut al primăverii... De încă drumul n-ai găsit.../ Ca să-i deschizi poarta iubirii! Dulce sărut ce-aduce viaţă/Iubirii plină de căldură./ Şterge-mi lacrima de pe faţă/ Să las iubirii cale liberă“ „Te-oi aştepta la masa noastră/Cu două scaune de lemn“ „Păreai convins că mă iubeşti/Jucându-te cu vorbe de iubire“ Afectul este invadat de o stare de răceală, de resemnare, de pustiu şi de frig interior, iar autoarea se lasă adesea purtată de trecerea timpului ca prin mai multe vieţi. În negura interioară, se naşte o dorinţă arzătoare de împlinire, lăsând să sclipească un alt termen abstract printre rânduri: fericirea. „E dureros când vezi/ Cum tot se prăbuşeşte... Şi ce-ai clădit cu dragoste/ Devine doar un fum... Iubirea-n care ai crezut/ E-un vis ce se sfârşeşte... Iar tu eşti singur/ Pe acelaşi drum!“ „Este chemarea ce-o aştept de mult/Glasul iubirii care ne-a legat Şi-ai coborât iar pe pământ/ Să-mi aminteşti că n-ai uitat!“ Creaţiile lui Vali Paraschivoiu sunt practic confesiuni scrise cu condeiul inimii, cu încredere, cu modestie şi cu dorinţa de a fi preţuită de către cititori, care o vor stimula, asigurându-i împlinirea visului creator. Curajul de reformulare a dogmelor şi reperelor, refuzul standardelor impuse de poezia clasică, sunt, pentru unii, de admirat, iar alţii le vor clasifi ca drept nepricepere. Timpul va decide asta. În versul simplu, uşor de înţeles, se vor recunoaşte mulţi cititori. Vali Paraschivoiu se afl ă în acel proces de consolidare a unor convingeri, iar decantarea va avea loc, cu siguranţă, în volumele ulterioare. Mult succes! Simona Şerban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
0722 486 361
ibooksquare@ibooksquare.ro
Sos. Colentina, nr. 21, sector 2, Bucuresti, Romania
Procesare